Szkoła Podstawowa nr 2

im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Świetlica szkolna

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły i do domu, w szkole funkcjonuje świetlica szkolna jako pozalekcyjna forma opieki i wychowania.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na zajęcia lekcyjne i po ich zakończeniu, na rodziców oraz na dojazd do domu.

 W naszej szkole świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach   od 7.00 -  15.30.

W świetlicy pracują:

mgr Danuta Olek

mgr Anna Wojciechowska

mgr Aleksandra Kozak

 

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są  uczniowie z klas I – III oraz  uczniowie dojeżdżający. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie karty zgłoszenia dziecka  do 10 września.

Cele i zadania świetlicy.

 1. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 2. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania według własnego planu pracy dydaktyczno-wychowawczego, zgodnego z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły i  tygodniowym rozkładem zajęć.
 3. Do zadań świetlicy należy:
 •   wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 •   umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej;
 •   integracja grupy rówieśniczej;
 •   wdrażanie do przestrzegania norm i zasad wychowania;
 •   kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie;
 •   rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;
 •   rozwijanie indywidualnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów;
 •   wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym;
 •   rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, panowanie nad emocjami;
 •   kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 •   upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieny;
 •   przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

Zadania świetlicy realizowane są poprzez:

 • zabawy i gry świetlicowe,
 • zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne , małe formy teatralne,
 • zajęcia rozwijające intelekt: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, oglądanie filmów i rozrywki umysłowe,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • zajęcia wspomagające proces nauczania – pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określają REGULAMIN i KONTRAKT świetlicy.