Szkoła Podstawowa nr 2

im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 sierpnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard

O szkole

MISJA SZKOŁY

 

   Nasza Szkoła jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.

   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie,  a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy w gimnazjum. Szkoła realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzenia swoich uczniów w różnorodne dziedziny życia,  a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku.

   Nosząc imię wybitnego kompozytora, wielkiego Polaka, patrioty Fryderyka Chopina, Szkoła nasza zmierza do wzmocnienia poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania w różnorodnych formach polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę kulturotwórczą, kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej.

  Nasza placówka zlokalizowana jest w parku z dala od ruchliwych ulic, w centralnej części miasta. Mieści się w dwóch budynkach, w których znajdują się:

- klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej i gabinety przedmiotowe wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne,

- biblioteka i czytelnia z bogatym, systematycznie uzupełnianym księgozbiorem, wideoteką  i komputerami,

- sale gimnastyczne (mała i duża) dobrze wyposażone w urządzenia i sprzęt sportowy,

- sala do realizacji wychowania przedszkolnego,

- świetlica szkolna,

- aula ze sceną,

- stołówka szkolna,

- gabinet pielęgniarki.

   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 dba o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej. Zatrudnia dobrze przygotowanych nauczycieli z bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej. Dąży do rozwoju metodyki pracy, popiera eksperymenty pedagogiczne, realizuje innowacje pedagogiczne, pozyskuje dotacje z EFS na realizację różnorodnych projektów wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Stosuje i rozwija zarówno sprawdzone, jak i nowe metody edukacji.  

 

 

WIZJA SZKOŁY

  SZKOŁA

 

- Wyposażająca uczniów w wiedzę i umiejętności,

- Przygotowująca uczniów do dalszej nauki,

- Efektywnie uczy na lekcjach,

- Dostosowuje wymagania do możliwości uczniów,

- Bezpieczna,

- Nowocześnie wyposażona,

- Zatrudniająca nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,

- Informująca rodziców (prawnych opiekunów) o sukcesach i niepowodzeniach dziecka,

- Kształci człowieka o wysokiej kulturze i wysokim morale,

- Współpracuje ze środowiskiem,

- Zapewnia uczniom harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny oraz kształtuje zachowania prozdrowotne.

 

 

 UCZEŃ (absolwent) naszej Szkoły:

 

- Posiada dużą wiedzę,

- Myśli krytycznie,

- Umie wyrazić i uzasadnić własne sądy,

- Jest pracowity i wytrwały,

- Umie komunikować się z innymi ludźmi,

- Jest zdolny do głębokiego kontaktu duchowego z drugim człowiekiem,

- Panuje nad emocjami,

- Potrafi dokonać samooceny,

- Jest odpowiedzialny za siebie i innych,

- Umie się koncentrować.  

 


Pokaż PSP nr 2 w Świebodzinie na większej mapie