Szkoła Podstawowa nr 2

im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Fakultety

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywa się w następujący sposób:

  • W systemie klasowo–lekcyjnym – 3 godz.
  • W systemie fakultatywnym do wyboru przez ucznia – 1 godz.

Uczniowie deklarują udział w wybranych przez siebie zajęciach poprzez złożenie deklaracji oferowanych zajęć - za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) i uczestniczą w nich do końca danego roku szkolnego. Uczeń ma możliwość zmiany fakultetu zajęć nie wcześniej jednak niż po zakończeniu danego roku szkolnego. Deklaracje składane są pod koniec roku poprzedzającym dany rok szkolny.

RODZAJ ZAJĘĆ DO WYBORU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROFILI FAKULTETÓW:

Fakultet sportowy, rozwijający uzdolnienia sportowe:

  • lekkoatletyka
  • unihokej
  • piłka koszykowa
  • piłka ręczna

Fakultet rekreacyjno – zdrowotny, rozwijający systematyczną aktywność ruchową:

  • zajęcia rekreacyjne na terenie szkoły
  • pływanie – na basenie miejskim

Fakultet turystyczny, rozbudzający zainteresowania turystyczno-krajoznawcze:

  • rajdy piesze i rowerowe, łyżwy - miejsce i rodzaj realizacji zajęć uzależniony jest od warunków atmosferycznych i pory roku

Zajęcia fakultatywne odbywają się w wymiarze jednej godziny co tydzień, lub dwóch godzin co 2 tygodnie - pływanie, lub czterech godzin raz na miesiąc  - fakultet turystyczny.

 

Zajęcia fakultatywne (do wyboru) – jako 4. godzina wychowania fizycznego

- są obowiązkowe!

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie zadeklarowali udział w fakultetach z piłki ręcznej, rekreacji, pływania oraz turystki.

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

PONIEDZIAŁEK

 

1340 – 1425 - piłka ręczna dla chłopców klas 5 – prowadzi p. Krepski Arkadiusz

 

1435 - 1520 - piłka ręczna dla chłopców klas 6 – prowadzi p. Krepski Arkadiusz

 

 

 

1435 - 1520turystyka dla uczniów klas 4b, 4c, 4d i 4e – prowadzi p. Jaroszewicz Zbigniew

 

1435 - 1520turystyka dla uczniów klas 5 i 6 – prowadzi p. Patan Barbara

 

 

 

WTOREK

 

1340 – 1425rekreacja dla uczniów klas 4 - prowadzi p. Jaroszewicz Zbigniew

 

1435 - 1520 - rekreacja dla uczniów klas 6b i 6c  – prowadzi p. Krepski Arkadiusz

 

 

 

ŚRODA

 

1150 – 1330pływanie dla uczniów klas 4a, 4b, 4c – prowadzi p. Mrozowicz Beata – co drugi tydzień

 

1150 – 1330pływanie dla uczniów klas 5a, 5b, 5e i 5f – prowadzi p. Jaroszewicz Zbigniew – co drugi tydzień

 

1340 – 1520 - pływanie dla uczniów klas 6b, 6c i 6d – prowadzi p. Jaroszewicz Zbigniew – co drugi tydzień

 

 

 

1150 – 1235 - piłka ręczna dla dziewcząt klas 5 – prowadzi p. Patan Barbara

 

 

 

1245 – 1330rekreacja dla uczniów klas 5b i 5d - prowadzi p. Patan Barbara

 

 

 

CZWARTEK

 

1340 – 1425piłka ręczna dla dziewcząt klas 4 - prowadzi p. Patan Barbara

 

1340 – 1425piłka ręczna dla chłopców klas 4 - prowadzi p. Jaroszewicz Zbigniew

 

 1435 - 1520 - rekreacja dla uczniów klas 6a i 6b  – prowadzi p. Krepski Arkadiusz

 

 

 

PIĄTEK

 

1340 – 1425piłka ręczna dla dziewcząt klas 6 - prowadzi p. Patan Barbara

 

1435 - 1520 - rekreacja dla uczniów klas 5a, 5b, 5c i 5e   – prowadzi p. Krepski Arkadiusz