Szkoła Podstawowa nr 2

im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Dzisiaj jest: 16 lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel

 Regulamin biblioteki

1)    Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku;

2)    Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły;

3)    W bibliotece obowiązuje cisza:

4)    W bibliotece nie wolno spożywać posiłków;

5)    Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

6)    Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

7)    Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, finalistom konkursów, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu;

8)    Przed wypożyczeniem należy książki obejrzeć i zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi uwagę na zauważone uszkodzenia (zabrudzenia, rozdarcia, brak stron, itp.);

9)    Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

10) Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

11) Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

12) Czytelnik opuszczający Szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie Szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

13) Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy;

14) Każdy czytelnik powinien znać regulamin biblioteki.

 

Regulamin ICIM

1) Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet;

2) Wszyscy użytkownicy powinni się wpisać do zeszytu odwiedzin;

3) Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw;

4) Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;

5) Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć;

6) Nie można wnosić własnych dyskietek, płyt CD oraz jakiegokolwiek oprogramowania;

7) Ze stanowiska mogą korzystać nie więcej niż 2 osoby;

8) Pierwszeństwo korzystania mają nauczyciele oraz pracownicy Szkoły;

9) Torby i plecaki uczniowie zostawiają w wyznaczonym miejscu;

10) Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi;

11) W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz lub administrator sieci mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.