Szkoła Podstawowa nr 2

im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Comenius

 

 

 

Przyszłość naszych terenów zieleni!
Parki czy place zabaw?
 

 
 
 
Wszystkie europejskie kraje doświadczają nadmiernego zagospodarowania terenu, połączonego ze wzrastającą potrzebą wypoczynku i zrozumienia wpływu środowiska naturalnego na jakość życia wszystkich mieszkańców. Wszyscy dzielimy sprzeczne potrzeby ochrony naszego naturalnego dziedzictwa krajobrazu oraz chęci dostępu do zagospodarowanych terenów zieleni w czasie wolnym od pracy. Czy nasze tereny zieleni powinny zachować postać tradycyjnych parków chroniących środowisko naturalne czy stać się raczej placami zabaw dla rozrastającej się społeczności?
Zasadniczym celem tego projektu jest zidentyfikowanie rodzajów wolnej przestrzeni i zbadanie, w jaki sposób ją wykorzystać oraz jaka jest nasza postawa względem niej.
Bez wątpienia możemy się wiele od siebie nauczyć poprzez porównanie różnych środowisk naturalnych, dzieląc się ekspertyzami oraz technikami badań w terenie, a także poprzez uczenie się jak zachować ciągłość środowiska naturalnego.
Trzyletni projekt pozwoli każdej ze szkół śledzić i rejestrować zmiany w ich własnym środowisku naturalnym pozwalając na porównania danych państw, wymianę doświadczeń, technik i osiągnięć.

Szkoła Odkrywania Talentów

Rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów

 
 

- W każdym uczniu drzemią jakieś talenty. Dlatego ważne jest, by w porę je wyłowić.  Duża w tym rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców - podkreśliła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podczas inauguracji Roku Odkrywania Talentów. Uroczystość odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczniowie zdolni, o nieprzeciętnych zainteresowaniach, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, wymagają indywidualnego traktowania i zainteresowania ze strony nauczycieli i rodziców. By zwrócić uwagę na potrzeby edukacyjne właśnie tej grupy uczniów, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów.

 
W naszej szkole odkrywamy talenty na różnorodnych kołach przedmiotowych:
 
Koło matematyczne dla uczniów klas IV – VI
 
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych. Zadania, gry i łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały zainteresowania uczniów i zachęcały do działania na miarę ich możliwości. Koło przygotowuje do udziału w konkursach matematycznych.
 
Uczniowie uczestniczą i zdobywają nagrody w konkursach matematycznych: Kangur, Alfik, MAT, są finalistami i laureatami konkursów wojewódzkich. Odnoszą sukcesy w konkursach organizowanych na terenie gminy: Matematyczny Czar Par oraz Turniej Rachunkowy ABAKUS. Redagują gazetkę matematyczną.
 
Gminny Konkurs Matematyczny Czar Par
 
Od 9 lat szkoła jest organizatorem tego konkursu. Do udziału zapraszamy uczniów ze szkół położonych na terenie naszej gminy. Skierowany jest on do uczniów klas 4 i 5, a z klas 6 są sędziami. Zawodnicy starują parami i mają do pokonania 8 konkurencji: krzyżówki, układanki, gry matematyczne, tangram.
 
W konkursie startuje około 60 uczniów z klas 4 i 5.Uczniowie klas 6 proponują i przygotowują zadania. W czasie konkursu sędziami są uczniowie z innych szkół, biorących udział. Co roku nasi uczniowie są jego laureatami. Uczestnicy otrzymuje drobne nagrody, a najlepsi wartościowe gry logiczne.
 
Samorząd Uczniowski
 
Działalność SU stwarza warunki do aktywności społecznej, charytatywnej, wzajemnej pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego. Uczniowie organizują zbiórkę makulatury, sprzedaż własnych wypieków, akcje GÓRA GROSZA, I Ty możesz zostać Mikołajem, WOŚP, Żonkilowe Pola Nadziei, Kiermasz Wielkanocny i in.
 
Sprzedaż żonkili – 1100 zł przekazane na rzecz hospicjum, zbiórka makulatury – 13 ton, zakupiono zegary na potrzeby szkoły, ze sprzedaży ciasta przekazano ok. 600 zł na schronisko dla zwierząt, a innym razem za 1250 zł zakupiono paczki mikołajkowe dla najbardziej potrzebujących, WOŚP ok. 1100 zł.
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień aktywności obywatelskiej lub wolontariatu
 
Koło teatralne w kl. IV – VI
 
Uczestnicy zajęć realizują program „Zabawa w teatr”, ćwiczą dykcję, ruch sceniczny, wzbogacają słownictwo. Rozwijają zainteresowania teatralne, literackie, czytelnicze. Przygotowują spektakle, widowiska poetyckie.
 
Prezentacja przedstawień dla społeczności szkolnej, lokalnej, przedszkoli. Wyróżnienia konkursach recytatorskich, polonistycznych – finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich. Tworzenie scenariuszy teatralnych, dekoracji.
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych
 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci
 
Prowadzone 3 razy w tygodniu w każdym poziomie klasowym, osobno dla chłopców i dziewcząt. Rozwijają zainteresowania sportowe, umiejętności ruchowe w różnych dyscyplinach, z ukierunkowaniem na piłkę ręczną. Uczniowie uczestniczą w współzawodnictwie klasowym, turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 
Turniej ORLIK CUP: I m. chłopcy na 8 drużyn, Mistrz Woj. Lubuskiego w pił. ręcz. chłopców i dziewcząt w rozgrywkach szkolnych i klubowych; VIII m. chłopcy i IX m. dziewczęta w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Sz. P. w pił. ręcz :Chrzanów 2011 – VI m. chłopcy. Sukcesy w wielu turniejach miejskich.
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień sportowych
 
Nasi partnerzy:
Świebodziński Dom Kultury, TS ZEW Świebodzin, Dyrektor Szkoły, Starostwo Powiatu Świebodzin
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od 1 września 2011 roku działania związane z odkrywaniem talentów przejmuje Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. Dotychczasowa strona ROT www.roktalentow.men.gov.pl nie będzie aktualizowana i staje się stroną archiwalną.

Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach


Biblioteka - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane w celu wyszukiwania informacji. Centrum służy czytelnikom jako źródło wiedzy w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest nauczyciel bibliotekarz.

 

 

Szkoła bez przemocy

 

Nasza placówka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie od wielu lat podejmuje działania promujące bezpieczną szkołę. We wrześniu 2006 włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY".

W grudniu 2006 roku przystąpiliśmy do konkursu na projekt działań realizowany przez społeczności szkolne na jej terenie lub w otoczeniu szkoły, którego głównym celem jest zapobieganie lub zmniejszanie poziomu przemocy i agresji w szkołach. Konkurs skierowany był do szkół uczestniczących w kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy" (ponad 3000 szkół z terenu całej Polski). Celem konkursu było wsparcie szkół uczestniczących w Kampanii w prowadzeniu działań zapobiegających przemocy i agresji oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie.

 Na konkurs wpłynęło 916 projektów. Jury konkursu wybrało 64 najlepsze projekty. Kryteriami oceny projektów przez ekspertów były: adekwatność działań do zakładanych celów; zaangażowanie społeczności szkolnej w działania; długofalowość projektu (możliwość kontynuacji działań) oraz nowatorstwo projektu.

Jesteśmy jedną z pięciu szkół województwa lubuskiego, której projekt został nagrodzony przez Radę Programową ogólnopolskiej akcji "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY". 7 marca w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w której uczestniczyli przedstawiciele PSP nr 2: dyrektor szkoły Marian Wieczorek oraz Małgorzata Keklak. Nagrodę (5 000 zł) w postaci bonów przeznaczymy na sfinansowanie usług edukacyjnych dla nauczycieli.

 

Finał Konkursu CSR w PSP2 w Świebodzinie

 

W dniu 9 grudnia 2014 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie poświęcone Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie (CSR). Do wydarzenia doszło dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły  i firmie „Odzysk” s.c. ze Świebodzina, która realizuje projekt poświęcony CSR. W ramach spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami swoją prelekcję przedstawił przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego - dr Rafał Szymański - specjalizujący się w zagadnieniach związanych z relacjami biznesu i otoczenia, w szczególności budowaniu trwałych stosunków z interesariuszami przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...